Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5VglXKVm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CANIFA

Tôn trọng - Sáng tạo - Liêm chính - Chia sẻ

Xây dựng được thương hiệu CANIFA như ngày hôm nay là do những người trẻ trung, nhiệt huyết, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm và được tạo mọi điều kiện để phát huy năng lực, sở trường của bản thân.

  • hZWXn5VglXKVm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1pbJxob7Cx

Company Menu

Close
There is no job posted.

Inside review about CANIFA

5.0
2 reviews
100%
employees recommend this company to friends
  • BOD secretary - 1450067093
    Pros: CANIFA đem đến cho các thành viên trong công ty không chỉ là chế độ lương thưởng phù hợp, cùng với hệ thống QT hỗ trợ đắc lực cho công việc, và hệ thống đánh giá chính xác, minh bạch để đảm bảo đánh giá đúng từng nhân viên cũng như đưa ra các chế độ khen thưởng khích lệ đối với các nhân viên có thành tích tốt. Ngoài ra, CANIFA còn đem tới một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, văn hóa doanh nghiệp riêng biệt, không chỉ phát triển doanh nghiệp còn tập trung phát triển con người.
  • BOD Asistant - 1450067093
    Pros: Chế độ đãi độ hợp lý; văn hóa riêng biệt; cơ hội học hỏi và phát triển nhiều
hZWXn5VglXKVm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...