Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5VglW-blZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CANIFA

Tôn trọng - Sáng tạo - Liêm chính - Chia sẻ

Xây dựng được thương hiệu CANIFA như ngày hôm nay là do những người trẻ trung, nhiệt huyết, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm và được tạo mọi điều kiện để phát huy năng lực, sở trường của bản thân.

 • hZWXn5VglW-blZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1pbJxob7Cx

Company Menu

Review

CANIFA Reviews

5.0
2 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at CANIFA?

Add Review
 • “CANIFA có rất nhiều cơ hội làm việc và thăng tiến ”

  Lai Mai's picture
  BOD Asistant

  I have been working at CANIFA.

  Pros

  Chế độ đãi độ hợp lý; văn hóa riêng biệt; cơ hội học hỏi và phát triển nhiều

  Cons

  Áp lực về tính cam kết và mục tiêu rõ ràng

  Advice to Senior Management

  Cần tăng cường chế tài và kiểm soát sai phạm

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWXn5VglW-blZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Wlphr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWXn5VglW-blZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmmKacaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiYbWhjk6DXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “CANIFA - TRẢI NGHIỆM VÀ TRƯỞNG THÀNH ”

  Phạm Ngân's picture
  BOD secretary

  I have been working at CANIFA.

  Pros

  CANIFA đem đến cho các thành viên trong công ty không chỉ là chế độ lương thưởng phù hợp, cùng với hệ thống QT hỗ trợ đắc lực cho công việc, và hệ thống đánh giá chính xác, minh bạch để đảm bảo đánh giá đúng từng nhân viên cũng như đưa ra các chế độ khen thưởng khích lệ đối với các nhân viên có thành tích tốt.
  Ngoài ra, CANIFA còn đem tới một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, văn hóa doanh nghiệp riêng biệt, không chỉ phát triển doanh nghiệp còn tập trung phát triển con người.

  Cons

  Công việc yêu cầu phải nhanh, phải cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thiện công việc theo đúng cam kết.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWXn5VglW-blZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Vn5lr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWXn5VglW-blZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmWubcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiYbWhjk6DXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
hZWXn5VglW-blZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...